Paasfeest op Scholen

 

Binnenkort is het weer Pasen. Sommige basisscholen huren dan een broedmachine om bevruchte eieren uit te laten broeden of nemen pasgeboren kuikens in het klaslokaal. Dit ziet er allemaal wel gezellig uit, maar graag willen wij u wijzen op het dierenleed dat er met dit vermaak gepaard gaat. Jonge dieren zijn kwetsbaar en hebben een moeder nodig om hen op te voeden en groot te brengen. Het uitbroeden van eieren onder een broedmachine is een onnatuurlijk proces. Het is bovendien belangrijk dat kinderen leren dat als je een dier neemt je dan ook de verantwoordelijkheid daarvoor hebt en je het dier niet, wanneer het minder leuk wordt, weer weg kunt doen, en dat je dieren niet alleen maar neemt omdat ze zo schattig en aandoenlijk zijn, zoals in dit geval kuikentjes.

Daarbij zal de helft van de kuikens een haantje zijn en het is bijzonder moeilijk om voor een haan een goed thuis te vinden. Ervaring leert dat ze in woonwijken vrijwel altijd overlast bezorgenen dat het dier dan weer weg moet tot verdriet van het kind dat zich aan het dier gehecht heeft.

 
Helaas worden veel hanen vervolgens op marktplaats aangeboden voor de slachtof gedumpten dat allemaal als gevolg van het tijdelijke vermaak in de klas. Ook een kinderboerderij zit niet op hanen te wachten en als ze wel aangenomen worden, worden ze vaak als ‘voedseldier’ doorgegeven aan handelaren.

Industrie
Kippen met kuikens geven altijd een gezellig gevoel, maar de realiteit is helaas dat kippen en kuikens het helemaal niet zo leuk hebben in ons land.  Ruim 30 miljoen hanenkuikens worden jaarlijks vergast of versnipperd en het merendeel van de 47 miljoen legkippen kan zich niet natuurlijk als kip gedragen. En de meer dan 500 miljoen vleeskuikens krijgen daar al helemaal geen kans voor.

Landelijke maatregelen vogelgriep nog van kracht
Kuikens in een klas houden is bovendien op dit moment in strijd met de landelijke maatregelen van de overheid die nu vanwege de vogelgriep gelden, er is namelijk een afschermplicht en een algemeen bezoekverbod voor pluimvee. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/maatregelen-tegen-vogelgriep

Overbrenging dierziekten door kuikens in de klas aan kinderen
Kinderen en ouderen zijn groepen die altijd ontvankelijker zijn voor zoonosen. Een aantal zoonosen die kuikens onder hun leden kunnen hebben zijn: Campylobacterbacterie, Ornithose en Salmonella. Salmonella-infecties zijn vooral bij pluimvee berucht, zeker door de besmetting van pluimveevlees of eieren, maar kunnen ook door rechtstreeks contact met kippen overgebracht worden.
Onderzoek Maurice de Hond over kuikentjes uitbroeden met broedmachine
Hart van Nederland deed in haar rubriek Wat vindt Nederland?’ in samenwerking met Maurice de Hond onderzoek of een broedmachine een geschikt cadeau is voor kinderen, zie http://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/kuikentjes-thuis-uitbroeden-als-sinterklaascadeau-moet-kunnen/ De uitslag van dit onderzoek was dat slechts 9 procent van de mensen een broedmachine een geschikt cadeau vindt voor kinderen. Slechts 11 procent kan zich vinden in het argument van de fabrikant dat kinderen op deze manier dichter bij de natuur komen, echter 89 procent vindt van niet!

Wij bieden graag een alternatief

Red een Legkip is een initiatief van Comité Dierennoodhulp waar Een DIER Een VRIEND veel mee samenwerkt, het is een dierenbelangenorganisatie die legkippen uit de industrie vlak voor de slacht redt om ze een beter leven te geven bij adoptanten in de tuin. Omdat zij educatie over dierenwelzijn heel belangrijk vindt kan uw school het boek van kip Isabel samen met een lesbrief in de vorm van een quiz tegen slechts de onkostenprijs van €7,50 (inclusief verzendkosten) toegestuurd krijgen voor onderwijs in de klas en in de schoolbibliotheek. Een link naar het boek kunt u hier vinden: http://www.redeenlegkip.nl/boek_isabel.html. Mogelijk is dit voor uw school een leuk en interessant alternatief om voor Pasen iets over legkippen met de kinderen te doen. Mocht u daar belangstelling voor hebben, stuur dan een mail naar  redeenlegkip@hotmail.com met de naam en adres van uw school en met de naam van degene ter attentie van wie het boek met de lesbrief geadresseerd moet worden. We hopen van harte dat uw school vanwege bovenstaande argumentatie nu en in de toekomst geen bevruchte eieren laat uitbroeden of kuikens neemt.

Is er al een broedmachine?
Mocht u inmiddels al bevruchte eieren in een broedmachine geplaatst hebben, dan hopen wij dat u, indien de eieren er niet langer dan een week in liggen, uit het oogpunt van dierenwelzijn de broedmachine uit zet en de eieren niet laat uitkomen.

Contact: Red een Legkip
Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

www.redeenlegkip.nl